DHK Nieuws

Pro rata huis

Verkoop woning door projectontwikkelaar was niet ‘incidenteel’

Een projectontwikkelaar en exploitant van onroerend goed kan op grond van artikel 15 Wet OB de op zijn investering en kosten drukkende btw in aftrek brengen voor zover hij de kosten maakt voor panden die belast met btw worden verkocht (nieuwbouw) of verhuurd (optie belaste verhuur). De btw op algemene kosten, zoals die van de administratie en de accountant, is aftrekbaar volgens de pro-rata formule: “(btw-belaste omzet / totale omzet) Lees verder

Algemeen belang koepel

Btw-vrije samenwerking wordt beperkt!

Op 21 september 2017 heeft het EU Hof van Justitie (HvJ) drie arresten gewezen waarin de reikwijdte van de zogenoemde ‘koepelvrijstelling’ wordt beperkt. Deze vrijstelling geldt voor diensten door een samenwerkingsverband aan zijn leden, onder de kanttekening dat deze leden vrijgestelde ondernemersprestaties verrichten of niet kwalificeren als btw-ondernemer. Een belangrijke voorwaarde is voorts dat het samenwerkingsverband (‘de koepel’) niet meer van zijn leden terugvordert dan ieders aandeel in de gezamenlijke Lees verder

Mercedes

Mercedes-Benz lease: levering of dienst voor de btw?

In artikel 3 Wet OB is bepaald dat de afgifte van een goed op basis van een overeenkomst van huurkoop moet worden beschouwd als een levering van dit goed. Door te bepalen dat de afgifte van een goed ingevolge een huurkoopovereenkomst als levering wordt beschouwd komt het tijdstip van de levering bij huurkoop op hetzelfde moment te liggen als bij de normale koop. De btw-heffing over de waarde van het Lees verder

Belastingdienst digitaal

Vanaf 2018 alleen nog digitale suppletieaangiften

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat suppletieaangiften per 1 januari 2018 alleen nog digitaal mogen worden ingediend. Ondernemers die een correctie op de eigen btw-aangifte (suppletie) willen aangeven, kunnen dit in 2018 alleen nog doen via het internetportal op de website van de Belastingdienst (“Inloggen voor ondernemers”), via hun eigen software of digitaal door hun adviseur. Het hiervoor genoemde geldt niet voor wijzigingen met een belang van minder dan € 1.000. Lees verder