DHK Nieuws

Afspraken met de fiscus 4

Gaat een afspraak met de fiscus mee met de overdracht van de onderneming?

De praktijk laat met regelmaat zien dat ondernemers tot afspraken komen met de inspecteur. Als voorbeeld kan worden gedacht aan afspraken over de manier waarop de ondernemer de BTW-aftrek bij een door hem verhuurd pand zal berekenen. Een onderdeel van deze afspraken kan zijn of deze berekening van de BTW-aftrek het hele gebouw tot uitgangspunt neemt (de complextheorie) of uitgaat van de zelfstandig te verhuren onderdelen daarvan (de unittheorie). Anders Lees verder

Zelfstandig btw-regime

Parkeren bij (attractie)parken zelfstandig belast?

In 2006 oordeelde de Hoge Raad, dat parkeren bij de Efteling een zelfstandige prestatie is en daardoor niet kan delen in het verlaagde btw-tarief dat geldt voor het toegangsticket voor dit attractiepark. ‘Nieuwe’ jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft er echter toe geleid, dat diverse (attractie)parken de strijd (opnieuw) zijn aangegaan. De Hoge Raad zal zich dan ook binnenkort opnieuw uitspreken over de Lees verder

Projectkosten en aftrekrecht

Btw aftrek op kosten van afgeblazen projecten

Er is regelmatig discussie over de vraag wat de btw status is van kosten die worden gemaakt voor een project dat uiteindelijk niet doorgaat. Bij ondernemers die alleen btw-belaste omzet kennen is dit normaal gesproken geen probleem, immers de bestemming van deze kosten is btw-belast gebruik geweest. De btw wordt dan afgetrokken bij binnenkomst van de facturen. Op het moment dat het project niet blijkt door te gaan verandert er Lees verder

Aansprakelijk voor btw

Faillissement-verkoop modezaak: wie betaalt de BTW aan de fiscus?

Een modezaak had voor haar financiering de voorraden kleding in haar winkel verpand aan de bank. Dit is een gebruikelijk beding wanneer banken een financiering verstrekken op basis van de waarde van de voorraden. Een verpanding van de voorraden biedt de bank een extra zekerheidsrecht, aangezien het pandrecht haar de mogelijkheid biedt de voorraden executoriaal te verkopen ingeval de onderneming de aan haar verstrekte lening niet meer af kan lossen. Lees verder

Pro rata huis

Verkoop woning door projectontwikkelaar was niet ‘incidenteel’

Een projectontwikkelaar en exploitant van onroerend goed kan op grond van artikel 15 Wet OB de op zijn investering en kosten drukkende btw in aftrek brengen voor zover hij de kosten maakt voor panden die belast met btw worden verkocht (nieuwbouw) of verhuurd (optie belaste verhuur). De btw op algemene kosten, zoals die van de administratie en de accountant, is aftrekbaar volgens de pro-rata formule: “(btw-belaste omzet / totale omzet) Lees verder

Algemeen belang koepel

Btw-vrije samenwerking wordt beperkt!

Op 21 september 2017 heeft het EU Hof van Justitie (HvJ) drie arresten gewezen waarin de reikwijdte van de zogenoemde ‘koepelvrijstelling’ wordt beperkt. Deze vrijstelling geldt voor diensten door een samenwerkingsverband aan zijn leden, onder de kanttekening dat deze leden vrijgestelde ondernemersprestaties verrichten of niet kwalificeren als btw-ondernemer. Een belangrijke voorwaarde is voorts dat het samenwerkingsverband (‘de koepel’) niet meer van zijn leden terugvordert dan ieders aandeel in de gezamenlijke Lees verder