DHK Publicaties

BTW Bulletin Logo II

Ontwikkelingen betreffende de btw- en overdrachtsbelastingheffing bij aankoop van een gebouwencomplex

Op 17 maart 2017 deed het Hof Den Bosch een uitspraak die in meerdere opzichten interessant is (nr. 15/00795). In deze uitspraak wordt de in de praktijk belangrijke vraag behandeld of bij een ‘overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen’ (artikel 37d Wet OB) de door verkoper in het verleden ten aanzien van het verkochte met de fiscus gemaakte afspraken ook onverkort gelden voor de Lees verder

Henk de Kat LL.M fiscale eenheid-1

Een fiscale eenheid voor de btw bij niet verwaarloosbare economische betrekkingen

Meerdere btw-ondernemers kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, zo nauw met elkaar verweven zijn dat zij een (fiscale) eenheid vormen voor de btw. Zodra deze verwevenheid er is, wordt de fiscale eenheid de nieuwe btw-ondernemer en houden de verschillende delen daarvan op zelfstandig btw-ondernemer te zijn. Het wel of niet bestaan van een fiscale eenheid btw hangt af van de feiten en omstandigheden. Naast het vereiste van ondernemerschap, moet tussen de Lees verder

Iris Duinker LL.M ovb 2 procent-04

Hoge Raad geeft duidelijkheid over 2% overdrachtsbelastingtarief voor woningen

Vanaf 1 januari 2012 geldt er een verlaagd overdrachtsbelastingtarief voor de verkrijging van “woningen” en reeds vanaf dit moment was de precieze uitleg van dit begrip “woning” onduidelijk. In de wettekst zelf wordt geen aandacht besteed aan de uitleg van dit begrip en uit de wetsgeschiedenis werd slechts duidelijk dat het moest gaan om een “bouwwerk dat naar zijn aard bestemd was voor bewoning”. Gezien het gebrek aan handvatten was Lees verder

Klaas Dijkstra MSc. pro rata aftrek-1

100% btw-aftrek op kosten van een afgeblazen o.g. project niet altijd mogelijk

Door de crisis, maar ook in tijden dat de markt voor onroerend goed prima is, worden projecten voor de bouw van woningen of commercieel goed afgeblazen, omdat er geen of te weinig belangstelling is voor het project. De ontwikkelaar heeft in deze situaties in het algemeen al veel kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het verwerven van de grond, het ontwerp van de infrastructuur en de te bouwen onroerende zaken en voor Lees verder

Peter de Kock LL.M ovb besluit-1

Nieuw besluit overdrachtsbelasting, over de maatstaf van heffing

De belastingdienst heeft op 8 maart 2017 een nieuw besluit gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op diverse situaties waarin het van belang is vast te stellen over welk bedrag overdrachtsbelasting moet worden berekend. Het overgrote deel van het besluit betreft de (vrijwel) ongewijzigde voortzetting van al bestaand beleid. Het besluit bevat echter ook enkele nieuwe onderwerpen die voor de praktijk van belang. Hierbij gaat het om de toepassing van artikel 13 WBR (de “zes maandenregeling”). Op Lees verder

BTW Bulletin Logo II

Meer of minder posten met een verlaagd btw-tarief?

De toepassing van verlaagde btw-tarieven is in 2016 zowel politiek als in diverse jurisprudentie een onderwerp van discussie geweest. Dit artikel biedt u een overzicht van actualiteiten met betrekking tot het verlaagde btw-tarief. Bron: mr. Iris Duinker en drs. Klaas Dijkstra, ‘Meer of minder Posten met een verlaagd btw-tarief’, BTW-bulletin 2017, afl. 2, februari 2017, pp. 11 – 13.