Zonnig nieuws?

Geplaatst op

DHK NieuwsFlash Wit

Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft op 20 juni 2013 het standpunt ingenomen dat particulieren, die eigenaar zijn van zonnepanelen en als zodanig elektriciteit leveren aan het elektriciteitsnet, kunnen worden aangemerkt als btw-ondernemer. Voor particulieren met zonnepanelen is dit “zonnig nieuws”. Btw-ondernemerschap betekent voor hen, dat zij recht hebben op aftrek van de btw die drukt op de aanschaf van de zonnepanelen terwijl er relatief maar weinig BTW over de opbrengst van de panelen afgedragen hoeft te worden. Voor de Belastingdienst is dit juist verre van “zonnig nieuws”.

Inmiddels heeft de Kamer van Koophandel (KvK) diverse verzoeken tot registratie van particuliere “zonneboeren” ontvangen. Deze verzoeken zijn door de KvK afgewezen, omdat de particulieren niet vallen onder het ondernemersbegrip dat de KvK hanteert op grond van de Handelsregisterwet. Ook de Belastingdienst heeft een veelheid aan verzoeken voor (btw-)registratie ontvangen. Als antwoord op de toestroom van registratieverzoeken, geeft de Belastingdienst aan dat de verzoeken momenteel nog niet in behandeling zullen worden genomen. Voor de (inhoudelijke) behandeling van de verzoeken wacht de Belastingdienst totdat er meer duidelijkheid is over het standpunt dat het Ministerie van Financiën (MvF) ten aanzien van het btw-ondernemerschap van particuliere “zonneboeren” zal innemen. Het MvF zal naar verwachting zoveel mogelijk beperkingen willen stellen voor de aanwijzing van particuliere “zonneboeren” als btw-ondernemer. Deze beperkingen kunnen worden gevonden in de situatie zoals die aan de orde was in het door het HvJ gewezen arrest. Dit is bijvoorbeeld de omstandigheid dat de desbetreffende particulier alle geproduceerde zonne-energie aan het elektriciteitsnet leverde, dat er sprake was van een contract voor onbepaalde tijd en dat van tevoren contractueel was vastgelegd welke prijs er voor de te leveren zonne-energie zou worden ontvangen. Het MvF zal met dergelijke voorwaarden willen voorkomen dat het belastinggeld “weggeeft”. Voor niets gaat de zon op…