Btw-ontwikkelingen ten aanzien van het verbouwen en isoleren van woningen

Geplaatst op

1312 Verlaagd tarief verbouwing

1312 Verlaagd tarief verbouwingMet de Fiscale Verzamelwet 2014 krijgt het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar een wettelijke basis, namelijk in Tabel I, post b-21 van de Wet op de omzetbelasting 1968. Volgens de Memorie van Toelichting bij deze wet geldt het verlaagde tarief tot 1 maart 2014. Op dat moment moet de verbouwing zijn afgerond. In de Begrotingsafspraken 2014 is echter de afspraak opgenomen dat het verlaagde btw-tarief nog voor heel 2014 geldt. Deze afspraak is niet opgenomen in de (Memorie van Toelichting bij) de Fiscale Verzamelwet 2014, maar de nieuwe tabelpost zal naar verwachting in ieder geval tot en met 31 december 2014 van kracht blijven. De renovatie- en herstelwerkzaamheden moeten dan uiterlijk op die datum worden afgerond.

Een andere ontwikkeling is de verruimde toepassing van het 6%-tarief dat geldt voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal. Per 1 januari 2014 is het aanbrengen van glas niet langer uitgezonderd van dit verlaagde btw-tarief. De wettelijke basis voor dit btw-tarief is te vinden in Tabel I, post b-19 van de Wet op de omzetbelasting 1968.