Terugblik Themabijeenkomst ‘Veranderende rollen in de zorg: Vastgoed en Facilitair’

Geplaatst op

themabijeenkomst-27-11-spreker 2
themabijeenkomst-27-11-spreker

Op 27 november jl. heeft PT Finance in samenwerking met DHK Tax & Legal een themamiddag omtrent de veranderende rollen binnen de ontwikkeling en exploitatie van zorgvastgoed georganiseerd. Door de aanstaande veranderingen uit hoofde van scheiden van wonen en zorg en een verdergaande extramuralisering neemt de complexiteit van de exploitatie van zorgvastgoed toe. Dit betekent een verandering van rollen van bestaande partijen en nieuwe partijen die toetreden tot de zorgvastgoedmarkt.

Tijdens de bijeenkomst, die drukbezocht was door vertegenwoordigers vanuit zorginstellingen, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en facilitaire organisaties, presenteerden gastsprekers onder leiding van dagvoorzitter Peter Niesink actuele ontwikkelingen op hun vakgebieden.

Inge Benjert van Benjert Bouwrecht gaf inzicht in de diverse aspecten omtrent huur- versus zorgovereenkomsten en het belang van de vormgeving van de overeenkomsten daarbij voor zorgverleners en verhuurders. Robin Dijkgraaf van HD Projectrealisatie gaf de aanwezigen inzicht in de wijze waarop zij als ontwikkelaar met de ontwikkeling van zorgvastgoed in de huidige markt actief zijn. Hij bracht duidelijk voor het voetlicht dat waar voor regulier vastgoed nog steeds de Locatie centraal staat het bij de ontwikkeling van zorgvastgoed nadrukkelijk gaat om de combinatie van Locatie-Concept-Exploitant. Deze visie werd bevestigd in de presentatie door Léon Heddes van Amvest die de aanwezigen meenam in de wereld van de vastgoedbeleggers. Vastgoedbeleggers stappen op dit moment voorzichtig in het zorgvastgoed, maar voor de investering is een positieve business case op basis van Locatie-Concept-Exploitant uiteindelijk bepalend.

Tot slot presenteerde Daniël Mutsaers van PT Finance het door hun ontwikkelde exploitatiemodel omtrent vernieuwende servicearrangementen in het perspectief van de toenemende scheiding van wonen en zorg. In het verlengde hiervan ging hij samen met Lydia Verheijen van Thebe aan de hand van de casus Nieuwbouw De IJpelaar in Breda in op welke wijze hospitalityvoorzieningen als USP voor zorginstellingen te optimaliseren zijn om zodoende toekomstbestendige exploitatiemodellen te ontwikkelen rondom het geambieerde Huis in de Wijk.

De tijdens de themamiddag behandelde onderwerpen vanuit de verschillende invalshoeken benadrukken de noodzaak tot een steeds meer integrale benadering van huisvestingsvraagstukken in de zorgsector, waarbij toenemende aandacht voor hospitality en ondernemerschap van belang zijn.