Btw aftrek op kosten van afgeblazen projecten

Geplaatst op

Projectkosten en aftrekrecht

Er is regelmatig discussie over de vraag wat de btw status is van kosten die worden gemaakt voor een project dat uiteindelijk niet doorgaat. Bij ondernemers die alleen btw-belaste omzet kennen is dit normaal gesproken geen probleem, immers de bestemming van deze kosten is btw-belast gebruik geweest. De btw wordt dan afgetrokken bij binnenkomst van de facturen. Op het moment dat het project niet blijkt door te gaan verandert er niets.

Dit is anders bij ondernemers die ook van btw vrijgestelde prestaties hebben, zoals een woningcorporatie, maar ook een aannemer die een pand koopt om op te knappen. Als door het opknappen fiscaal geen nieuw onroerend goed ontstaat, worden kosten gemaakt voor een in de toekomst vrijgestelde levering van dat opknappand en is de btw daarom niet aftrekbaar. Dit wordt overigens weer anders als zou kunnen worden geopteerd voor een met btw belaste levering. Bij een bedrijfspand is dit mogelijk, bij een woning niet.

De rechtbank Gelderland heeft op 13-2-2018 (AWB16/3548) in een dergelijke situatie beslist. Een ondernemer kocht een monumentenpand en een oude hoeve / Rijksmonument. De schuur zou worden gesloopt om daar appartementen te bouwen en het monumentenpand zou in oude luister worden hersteld. Na gereedkomen zouden de onroerende zaken worden verkocht. Omdat de verkoop van de appartementen in de btw sfeer moet plaatsvinden doch de monumentenwoning niet, was de btw op de ontwikkelkosten pro rata aftrekbaar naar verwachte kosten, in dit geval kwam dit uit op slechts 45% aftrek van btw.

Uit deze uitspraak blijkt dat de bestemming (objectief aan te tonen) van kosten in eerste instantie bepaalt in hoeverre btw op kosten aftrekbaar is. Bij realisatie van het project wordt op het moment van ingebruikneming/ verkoop van de onroerende zaken de btw herzien naar de dan feitelijk gebleken bestemming. Wordt nooit een bestemming gerealiseerd, dan blijft de bestemming bepalend.

In deze situatie worden de projectkosten niet als algemene kosten aangemerkt. In deze berechte casus was bestond ten aanzien van algemene kosten 100% recht op aftrek, omdat de onderneming in de jaren waarin de kosten werden gemaakt alleen btw-belaste omzet heeft gerealiseerd.