Parkeren bij (attractie)parken zelfstandig belast?

Geplaatst op

Zelfstandig btw-regime

In 2006 oordeelde de Hoge Raad, dat parkeren bij de Efteling een zelfstandige prestatie is en daardoor niet kan delen in het verlaagde btw-tarief dat geldt voor het toegangsticket voor dit attractiepark. ‘Nieuwe’ jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft er echter toe geleid, dat diverse (attractie)parken de strijd (opnieuw) zijn aangegaan. De Hoge Raad zal zich dan ook binnenkort opnieuw uitspreken over de vraag of parkeren dusdanig ‘bijkomstig’ is bij het toegangsticket, dat ook voor dit parkeren het verlaagde btw-tarief geldt.

De vraag wanneer er sprake is van één samengestelde prestatie (met één btw-regime) of van meerdere zelfstandige prestaties (met eigen btw-regimes) is een vraag die voor de btw relatief vaak aan de orde komt. Vastgoed-gerelateerd kan een belangrijk voorbeeld gevonden worden in het zogenoemde ‘Don Bosco’-arrest, waarbij de overeengekomen levering van een bebouwd terrein en de overeengekomen sloophandelingen dusdanig met elkaar samenhingen, dat de prestatie kwalificeerde als de btw-belaste levering van een ‘bouwterrein’ voor de btw.

Dat de hiervoor genoemde ‘parkeervraag’ belang heeft voor de btw, blijkt er ook uit dat de Advocaat-Generaal (A-G) een conclusie heeft uitgebracht, waarin zij de Hoge Raad adviseert over de te nemen beslissing. De A-G kent hierbij doorslaggevend belang toe aan de vraag of de klant een afzonderlijk belang heeft bij het parkeren van zijn auto (in de nabijheid van het park). Op basis van HvJEU jurisprudentie beoordeelt de A-G dit op basis van de vraag of de parkeermogelijkheid ook openstaat voor personen die geen entreeticket voor het park kopen. Nu dit voor de verschillende parken, zoals de Efteling, het geval is, concludeert de A-G dat de parkeerprestatie een eigen btw-regime heeft en is belast tegen het normale btw-tarief van 21%. Dat de parkeerplaatsen bij het park over het algemeen niet erg uitnodigend zijn voor niet-bezoekers (door de ligging, maar ook door het parkeertarief) vindt de A-G kennelijk niet van belang.