Mr. Henk de Kat

Senior adviseur btw & overdrachtsbelasting

Mr. Henk de Kat

Henk de Kat is een senior-adviseur met een uitgebreide ervaring in advisering op met name het gebied van de btw & overdrachtsbelasting, in het bijzonder aan organisaties in de niet-commerciële markt (zoals gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en andere stichtingen en verenigingen). Daarnaast adviseert hij ook meerdere marktpartijen die actief zijn op de vastgoedmarkt. Onderwerpen als de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructurering van verouderde woongebieden of bedrijventerreinen, het vorm geven van samenwerking tussen meerdere partijen, maar ook het fiscaal zo gunstig mogelijk structureren van de eigen organisatie (het realiseren van een tax control framework) vormen een belangrijk onderdeel van zijn adviesopdrachten. Een ander onderdeel van zijn werk is de begeleiding van belastingcontroles en – als dat onvermijdelijk blijkt – het verdedigen van de belangen van de klant in een bezwaarprocedure of bij de belastingrechter. Daarnaast verzorgt Henk op zijn vakgebied cursussen of neemt hij als spreker deel aan seminars. Ook heeft hij meerdere publicaties in de fiscale literatuur op zijn naam staan.

Henk studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Voordat Henk zich met zijn adviespraktijk aansloot bij DHK is hij 14 jaar werkzaam geweest bij de Belastingdienst, vooral in de controle omzetbelasting. In die periode heeft hij uitgebreide kennis opgedaan van een breed scala aan bedrijven en instellingen en de daarmee verbonden fiscale problematiek. Daarnaast was hij als parttime docent verbonden aan het interne opleidingsinstituut van de Belastingdienst. Na zijn periode bij de Belastingdienst heeft Henk ruim 18 jaar bij o.m. Deloitte Belastingadviseurs gewerkt. Ook in die tijd was hij veelvuldig actief als docent/ inleider en was hij eindredacteur van de “BTW-nieuwsbrief” die door Deloitte Belastingadviseurs werd uitgegeven.

Wilt u met Henk in contact komen, dan kan dat rechtstreek via het telefoonnummer 010-2053612 of het mobiele telefoonnummer 06-23525696. Wilt u liever contact per email, dan kan dat via het emailadres dekat@dhk-taxandlegal.nl.