DHK Nieuws

KOR

Een nieuwe BTW-vrijstelling voor kleine ondernemers

Een nieuwe BTW-vrijstelling voor kleine ondernemers De nieuwe plannen van het kabinet voorzien in een algemene BTW-vrijstelling voor kleine ondernemers. Deze vrijstelling komt in de plaats van de huidige ingewikkelde kleine ondernemersregeling. De vrijstelling kan op verzoek worden toegepast als de BTW-omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 per kalenderjaar. Verder zal de vrijstelling kunnen worden toegepast door alle ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. Een keuze voor de vrijstelling geldt in beginsel Lees verder

sport

Belastingplan 2019 beoogt een verruiming van de sportvrijstelling voor de BTW

Belastingplan 2019 beoogt een verruiming van de sportvrijstelling voor de BTW Op Prinsjesdag (18 september 2018) zijn de nieuwe belastingplannen voor het komende jaar bekend gemaakt. In deze belastingplannen is onder meer opgenomen dat de zogenoemde ‘sportvrijstelling’ voor de BTW zal worden verruimd. Voortaan zal de sportvrijstelling niet alleen gelden voor sportdiensten aan de leden, maar geldt deze voor sportdiensten aan zowel leden als niet-leden. De sportvrijstelling geldt in beginsel ook Lees verder

aftrek

Herziening/ teruggave van BTW bij gemeenten en provincies op investeringen die in eerste instantie alleen voor overheidsdoeleinden zijn gebruikt

Herziening / teruggave van BTW bij gemeenten en provincies op investeringen die in eerste instantie alleen voor overheidsdoeleinden zijn gebruikt Publiekrechtelijke lichamen, zoals gemeenten en provincies hebben voor de BTW-heffing een ‘gemengd’ karakter. Voor een deel van hun activiteiten kwalificeren zij als BTW-ondernemer en voor een ander deel gelden zij als niet-ondernemer, zoals dat bijvoorbeeld geldt voor overheidsdiensten. Denk hierbij aan de afgifte van paspoorten en het bestuur van de Lees verder

sale and lease back

Sale and leaseback verhuurd vastgoed wel of geen overdracht van een BTW-onderneming?

Sale and leaseback verhuurd vastgoed wel of geen overdracht van een BTW-onderneming? De levering van verhuurd vastgoed kwalificeert voor de BTW-heffing doorgaans als de ‘overdracht van een algemeenheid van goederen’, kortweg de overdracht van een (zelfstandig deel van een) BTW-onderneming. Voor die situatie bepaalt een wettelijke regeling (artikel 37d Wet OB 1968) dat er geen BTW-heffing ten aanzien van deze transactie plaatsvindt en dat de koper in de BTW-positie van Lees verder

Nieuwsbrief PT Henk 2

De Hoge Raad parkeert zijn eigen visie

Op 17 augustus 2018 heeft de Hoge Raad (nr. 16/05128) beslist dat het gebruikmaken van parkeergelegenheid voor een auto op de plaats van bestemming, voor een automobilist in beginsel een doel op zich vormt. Volgens de Hoge Raad wordt dit niet anders als de parkeerterreinen alleen plegen te worden gebruikt door de bezoekers van die bestemming. Het ging in deze procedure over de exploitant van een Nationaal Park die bij Lees verder

Afspraken met de fiscus 4

Gaat een afspraak met de fiscus mee met de overdracht van de onderneming?

De praktijk laat met regelmaat zien dat ondernemers tot afspraken komen met de inspecteur. Als voorbeeld kan worden gedacht aan afspraken over de manier waarop de ondernemer de BTW-aftrek bij een door hem verhuurd pand zal berekenen. Een onderdeel van deze afspraken kan zijn of deze berekening van de BTW-aftrek het hele gebouw tot uitgangspunt neemt (de complextheorie) of uitgaat van de zelfstandig te verhuren onderdelen daarvan (de unittheorie). Anders Lees verder