DHK Publicaties

BTW Bulletin Logo II

Voorsorteren op 9% btw

In dit artikel wordt in vogelvlucht aandacht besteed aan de aandachtspunten die zich zullen voordoen bij de verwachte verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Bron: drs. Klaas Dijkstra en mr. Iris Duinker, ‘Voorsorteren op 9% btw’, BTW-bulletin 2018/52, juli/augustus 2018, pp. 6 – 8.

BTW Bulletin Logo II

“Toridas” en “Kreuzmayr”: waar het volgen van de goederen voor de btw-heffing toe kan leiden…

De vereenvoudigde ABC-regeling staat momenteel weer volop in de belangstelling. De aanleiding hiertoe is een reeks nieuwe uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU, vóór 1 december 2009 aangeduid als HvJ), die (nieuwe) beperkingen op lijken te werpen voor de toepasselijkheid van de vereenvoudigde ABC-regeling. In dit artikel bespreken wij deze nieuw gewezen arresten “Toridas” en “Kreuzmayr” en geven wij aan wat de mogelijke gevolgen zijn Lees verder

BTW Bulletin Logo II

‘Verhuur plus’ van zeilboten onder voorwaarden belast tegen 6%

Een ‘verhuur plus’ van zeilboten kan, onder voorwaarden, worden aangemerkt als ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’, zodat hierop het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing is in plaats van het reguliere btw-tarief van 21%. Dit volgt uit de recent gewezen uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 1 februari 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:374). In dit artikel gaan wij in op de redenering die aan de uitspraak ten grondslag ligt en op de gevolgen van deze Lees verder

BTW Bulletin Logo II

Ontwikkelingen betreffende de btw- en overdrachtsbelastingheffing bij aankoop van een gebouwencomplex

Op 17 maart 2017 deed het Hof Den Bosch een uitspraak die in meerdere opzichten interessant is (nr. 15/00795). In deze uitspraak wordt de in de praktijk belangrijke vraag behandeld of bij een ‘overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen’ (artikel 37d Wet OB) de door verkoper in het verleden ten aanzien van het verkochte met de fiscus gemaakte afspraken ook onverkort gelden voor de Lees verder

Henk de Kat LL.M fiscale eenheid-1

Een fiscale eenheid voor de btw bij niet verwaarloosbare economische betrekkingen

Meerdere btw-ondernemers kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, zo nauw met elkaar verweven zijn dat zij een (fiscale) eenheid vormen voor de btw. Zodra deze verwevenheid er is, wordt de fiscale eenheid de nieuwe btw-ondernemer en houden de verschillende delen daarvan op zelfstandig btw-ondernemer te zijn. Het wel of niet bestaan van een fiscale eenheid btw hangt af van de feiten en omstandigheden. Naast het vereiste van ondernemerschap, moet tussen de Lees verder

Iris Duinker LL.M ovb 2 procent-04

Hoge Raad geeft duidelijkheid over 2% overdrachtsbelastingtarief voor woningen

Vanaf 1 januari 2012 geldt er een verlaagd overdrachtsbelastingtarief voor de verkrijging van “woningen” en reeds vanaf dit moment was de precieze uitleg van dit begrip “woning” onduidelijk. In de wettekst zelf wordt geen aandacht besteed aan de uitleg van dit begrip en uit de wetsgeschiedenis werd slechts duidelijk dat het moest gaan om een “bouwwerk dat naar zijn aard bestemd was voor bewoning”. Gezien het gebrek aan handvatten was Lees verder