Woningcorporaties

DHK Tax Laywers & Legal Consultants

Advisering binnen het complexe fiscale landschap voor woningcorporaties

De fiscale positie van woningcorporaties blijkt in de praktijk complex. Dit geldt zowel de reguliere bedrijfsvoering met onder meer vraagstukken als hoe moet worden omgegaan met de inmiddels vervallen integratieheffing, het vaststellen en toepassen van de pro rata en de ontwikkeling van nieuwbouw- of herstructureringsprojecten met woningen en/of maatschappelijk vastgoed.

Wij hebben een ruime ervaring met elk van deze complexe fiscale vraagstukken in relatie tot de btw omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Deze ervaring vertaalt zich in de praktijk in het meedenken over de voor de corporatie meest gunstige fiscale positie, het waar nodig optimaliseren daarvan, maar ook het maken van afspraken daarover met de Belastingdienst en het er op toe zien dat deze uitgangspunten en afspraken op een correcte wijze worden toegepast in de praktijk dan wel schriftelijk worden vastgelegd met het oog op de uitvoering in de toekomst.

Contactpersoon Woningcorporaties

Voor meer informatie over Woningcorporaties kunt u contact opnemen met:

Mr. Henk de Kat
 
Drs. Klaas Dijkstra