Afscheid van de btw-integratieheffing

Geplaatst op

IMG_8188

Afgelopen Prinsjesdag bracht een belangrijke verandering voor de Wet op de omzetbelasting 1968 met zich mee: de afschaffing van de btw-integratieheffing per 1 januari 2014. Deze maatregel was nog niet voorzien in het op 29 oktober 2012 gesloten Regeerakkoord, maar is één van de maatregelen uit het “aanvullend pakket” dat in het Belastingplan 2014 is opgenomen. De afschaffing van de integratieheffing vloeit voort uit de afspraken tussen het kabinet en de vereniging van woningcorporaties Aedes, maar heeft ook gevolgen voor andere van btw vrijgestelde ondernemers die in het eigen bedrijf een goed vervaardigen. Met dit artikel nemen wij “afscheid” van de integratieheffing aan gaan wij in op de gevolgen die aan het afschaffen van de integratieheffing verbonden zijn.

Bron: I. Duinker, K. Dijkstra, ‘”Afscheid van de btw-integratieheffing”, BTW-bulletin 2013/10.