Alle sport onder het 6 procent tarief

Geplaatst op

Watersport

De vraag naar het toepasselijke tarief voor (het gelegenheid geven tot) sportbeoefening wordt al geruime tijd gesteld. Zo maakte een stichting die zich bezighield met de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse in 2003 al bezwaar tegen de eigen aangifte, omdat zij van opvatting was dat de inschrijfgelden voor het evenement belast moesten worden naar het verlaagde btw-tarief van 6%. De gestarte procedure leidde (uiteindelijk) tot het Nijmeegse Vierdaagse-arrest van 10 augustus 2007 (HR 10 augustus 2007, nr. 43 169), waarin de Hoge Raad oordeelde dat sportbeoefening in de openbare ruimte ook onder het 6%-tarief kan vallen, wanneer de openbare ruimte voor de sportbeoefening is gereserveerd. Toch bleef ook na dit arrest onduidelijkheid bestaan over de vraag wanneer sprake is van ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’, waarop het 6%-tarief van toepassing is.

Bron: K. Dijkstra, I. Duinker, ‘Alle sport onder het 6%-tarief?’, BTW-bulletin 2012/12.