Arrest Schmeltz – De kleineondernemersregeling blijft beperkt tot nationale ingezetenen

Geplaatst op

Ondernemerschap

Onlangs deed het Hof van Justitie in de zaak Schmelz uitspraak over de zogenoemde ‘kleineondernemersregeling’. In het arrest werd aan de orde gesteld of de kleine ondernemersregeling beperkt mag worden tot de ingezetenen van de lidstaat die de regeling heeft vastgesteld c.q. geïmplementeerd.

Bron: K. Dijkstra, I. Duinker, ‘Arrest Schmelz: De kleineondernemersregeling blijft beperkt tot nationale ingezetenen’, BTW-bulletin 2011/35.