“Don Bosco” te Maasdriel

Geplaatst op

Bouwterrein

Het Hof van Justitie (HvJ) heeft op 17 januari 2013 een nieuw, belangrijk arrest gewezen over de uitleg van het fiscale begrip “bouwterrein”: het arrest “Woningstichting Maasdriel” (C-543/11).Uit dit arrest volgt dat dit fiscale begrip ruimer moet worden uitgelegd, dan vóór dit arrest in Nederland werd gedaan. Inmiddels heeft de Hoge Raad in zijn arrest  van 7 juni 2013 met betrekking Woningstichting Maasdriel navolging gegeven aan de ruimere uitleg van het begrip “bouwterrein” door het HvJ. Deze nieuwe jurisprudentie van het HvJ en de Hoge Raad is belangrijk nieuws voor de praktijk, aangezien het wel/ niet kwalificeren als “bouwterrein” bepalend is voor de vraag of een grondtransactie belast is met btw of met overdrachtsbelasting. Voor DHK zelf is deze jurisprudentie overigens ook een succes: de procedures zijn gevoerd door onze collega Henk de Kat.

Bron: DHK Tax & Legal, ““Don Bosco” te Maasdriel”, Nieuwsbrief PT Finance, DHK Tax & Legal, Read, juni 2013.