Een ruimere uitleg van de btw-fiscale eenheid

Geplaatst op

BTW Bulletin Logo II

De btw-fiscale eenheid was in 2013 een actueel onderwerp in de jurisprudentie. Zowel de vraag of en wanneer niet-btw-belastingplichtigen deel kunnen uitmaken van de btw-fiscale eenheid als de vraag wanneer wordt voldaan aan de “verwevenheidscriteria” werd aan de orde gesteld. Beide vragen werden naar onze opvatting beantwoord op een manier die meer ruimte biedt voor het onderkennen van een fiscale eenheid dan vóór de in 2013 gewezen jurisprudentie het geval was. In dit artikel gaan wij in op deze recent gewezen jurisprudentie en haar betekenis voor de uitleg van de btw-fiscale eenheid.

Vindplaats: K. Dijkstra; I.M. Duinker, “Een ruimere uitleg van de btw-fiscale eenheid”, BTW-Bulletin 2014/2.