Misbruik van recht in de btw; update laatste ontwikkelingen

Geplaatst op

justice statue with sword and scale. cloudy sky in the backgroun

Dat het leerstuk ‘misbruik van recht’ in de btw-sfeer kan worden toegepast werd duidelijk in het Halifax-arrest uit 2006. Dit leerstuk is nog steeds volop in ontwikkeling. In dit artikel wordt de uitspraak van het Hof van Justitie (C-103/09) in samenhang met de eerdere conclusies van A-G Mazák behandeld met het doel de grenzen van de werking van dit leerstuk nader te verkennen.

Bron: K. Dijkstra, I. Duinker, ‘Misbruik van recht in de btw; update laatste ontwikkelingen’, BTW-bulletin 2011/1.