Ontwikkelingen betreffende de btw- en overdrachtsbelastingheffing bij aankoop van een gebouwencomplex

Geplaatst op

BTW Bulletin Logo II

Op 17 maart 2017 deed het Hof Den Bosch een uitspraak die in meerdere opzichten interessant is (nr. 15/00795). In deze uitspraak wordt de in de praktijk belangrijke vraag behandeld of bij een ‘overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen’ (artikel 37d Wet OB) de door verkoper in het verleden ten aanzien van het verkochte met de fiscus gemaakte afspraken ook onverkort gelden voor de koper. Aangezien deze vraag zo concreet nog niet eerder aan de rechter werd voorgelegd, is de uitspraak van het Hof Den Bosch op zichzelf al de moeite van het lezen waard. Daarbij komt in deze uitspraak aan de orde of/ wanneer ten aanzien van de overdracht van een gebouwencomplex de unitbenadering of de complexbenadering kan of moet worden toegepast. Tenslotte wordt ook de toepassing van het btw-begrippenkader voor de overdrachtsbelasting-vrijstelling van artikel 15, lid 1, onderdeel a, WBR (‘samenloopvrijstelling’) in deze uitspraak aangestipt. Voor ons voldoende redenen om juist aan deze uitspraak (alsnog) aandacht te besteden in deze uitgave van het BTW-Bulletin.

Bron: mr. Iris Duinker en drs. Klaas Dijkstra, ‘Ontwikkelingen in de btw- en overdrachtsbelastingheffing bij aankoop gebouwencomplex’, BTW-bulletin 2017 afl. 12, december 2017, pp. 9 – 11.